OFERTA

Zakres naszych usług obejmuje:

  • porady i konsultacje specjalistyczne
  • kwalifikacja do radioterapii, chemioterapii i leczenia chirurgicznego
  • obserwacja chorych po zakończonym leczeniu onkologicznym
  • profilaktyka chorób nowotworowych
  • profesjonalna pomoc psychiatryczna i psychologiczna
  • leczenie bólu i powikłań terapii przeciwnowotworowej
  • wizyty domowe