DZIAŁANIA

Realizacja naszych usług medycznych jest  oparta na profesjonalizmie i wysokiej jakości. Zaufanie   i dobra relacja między Pacjentem a lekarzem jest podstawowym czynnikiem  naszego  leczenia.

DOŚWIADCZENIE

Tworzymy grono znanych i cenionych specjalistów, którym z ufnością możesz powierzyć swoje zdrowie.

SKUTECZNOŚĆ

Nasza wiedza jest  najskuteczniejszych narzędziem  w walce z  Twoją  chorobą.

Człowiek w swojej wędrówce przez życie, może spotkać się z takimi problemami, wobec których stosowane dotychczasowe, nawykowe sposoby radzenia sobie – zawodzą. Samotnie borykającemu się z przeszkodą jest czasem bardzo trudno znaleźć właściwą drogę.
„Nowotwór niszczy ciało człowieka, ale wpływa także na jego emocje, od których zależy w dużej mierze sukces w walce z rakiem”

Jimmie Holland

Prowadzimy następujące formy pomocy:

Konsultacja psychologiczna – spotkanie z psychologiem celem zdefiniowania źródła problemu i wskazanie możliwych metod jego rozwiązania

Poradnictwo psychologiczne – najczęściej kilka spotkań w trakcie których głównym celem jest właściwe zdefiniowanie problemu a następnie poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Interwencja kryzysowa – aktywne, krótkotrwałe oddziaływanie, które ma na celu udzielenie pomocy osobie doświadczonej nagłym, silnym urazem psychicznym, powstałym np. w wyniku śmierci bliskiej osoby, wypadku, nagłej choroby

Diagnoza psychologiczna – opis właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby. Sporządzeniu diagnozy służą dane z wywiadu, obserwacji i wyniki analiz odpowiednio dobranych narzędzi psychometrycznych

Warsztaty i grupy wsparcia – zajęcia grupowe dające wsparcie osobom, zorientowanym na wspólny problem

Strona internetowa z pełnym zakresem usług : www.menssana.pl

Telefon komórkowy Gabinetu Psychologicznego: 666 35 18 18